Tehnologije označevanja

Tehnologije označevanja

Označevanje polizdelkov, gotovih izdelkov in embalaže je pomemben del proizvodnih procesov. V vseh industrijskih sektorjih je sledljivost (tako medfazna v proizvodnem procesu, kot tudi po tem, ko je izdelek že na prodajnem mestu) eden od ključnih elementov zagotavljanja kakovosti surovin in izdelkov ter optimizacije logistike, stroškov in učinkovitosti poslovanja.

Visokim zahtevam tržišča sledi tudi naša oprema za označevanje. Kakovostno označevanje namreč zagotavlja celostno sledljivost izdelka skozi njegov celotni življenjski cikel – od proizvodne linije pa vse do končnega kupca.

Več informacij o splošnih značilnostih in razpoložljivih tehnologijah označevanja je na voljo tukaj, za strojno berljivo označevanje pa velja, da gre za nanašanje oznak na izdelke in/ali embalažne enote, ki jih je mogoče v nadaljnjih delovnih procesih brati z uporabo strojne opreme (terminalov in skenerjev). Strojno branje podatkov je pogoj, da lahko govorimo o avtomatski identifikaciji in avtomatiziranih delovnih procesih.

Poznamo različne tehnologije strojno berljivih oznak:

Tehnologija črtne kode

Tipi industrijskih črtnih kod

V osnovi ločimo enodimenzionalne in dvodimenzionalne črtne kode. Enodimenzionalne kode vsebujejo zaporedje črt in presledkov, stoječih v eni dimenziji. Dvodimenzionalno kodo pa bi laže opisali kot zloženo ali več vrstično kodo, ki lahko zakodira več informacij kot enodimenzionalna.

EAN 13

Ta EAN koda se uporablja v Evropi za označevanje izdelkov v trgovini. Za slovenske proizvajalce je predpona države 383, nato sledi 5 mestna predpona podjetja 12345 in 4 mestna številka artikla. Zadnja sledi kontrolna cifra, ki se izračuna po standardiziranem algoritmu in zagotavlja kontrolni mehanizem pred napačnim razpoznavanjem kode.

ean 13

EAN 8

EAN 8 koda se uporablja za označevanje manjših izdelkov v trgovini, za katere je koda EAN 13 dimenzijsko prevelika. Sestavljena je iz 3 mestne prepone države 383, 4 mestne številke artikla in kontrolnega znaka.

Dodatne informacije o EAN kodah so na voljo na spletnem naslovu http://www.gs1.org/

ean koda

"CODE 128" in "EAN 128"

Sta moderni simbologiji z visoko gostoto kodiranih informacij. Obstajajo tri kodne sheme, glede na to, kakšne znake  lahko zakodira posamezna shema (samo cifre, velike in male črke …).

"2 of 5" kode

  • numerična koda, ki se redkeje uporablja,
  • ena najpogosteje uporabljanih numeričnih kod izven trgovin. Kodirajo se pari števil s prepletanjem, za kar se v kodi vedno zakodira liho število cifer.

ITF koda je namenjena označevanju embalaže in skeniranju na večjo razdaljo. Največkrat se uporablja enaka koda kot za EAN 13, s tem da se na začetek vrine cifra 0.

CODE 39
Zelo pogosta koda, s katero se kodirajo cifre in velike črke. V izpeljanki Extended code 39 je možno zakodirati tudi majhne črke in ločila.

DATA MATRIX koda

Data matrix koda je dvodimenzionalna koda, ki je lahko kvadratne ali pravokotne oblike. V njej lahko zakodiramo kompleten ASCII nabor znakov, učinkovitost pa je odvisna od načina kodiranja. V kodo lahko zakodiramo do 1.550 ASCII znakov ali do 3.100 števil.

data matrix, qr koda

Tehnologija 2D kode

Označevanje z 2D kodo ima pred označevanjem s črtno kodo kar nekaj prednosti, zato se ta tehnologija v zadnjem času vedno bolj uveljavlja.

Na splošno je najbolj poznana QR koda, ki se večinoma uporablja v marketinške namene. Podjetja z njeno uporabo na najrazličnejših marketinških materialih, brošurah, vizitkah in spletnih straneh omogočajo »hitre povezave« do določenih vsebin, predvsem z uporabo pametnih telefonov, ki imajo vgrajene kvalitetne fotoaparate in naložene ustrezne aplikacije.

V industrijskem okolju pa se je do tega trenutka najbolj uveljavila Data Matrix koda

Značilnosti Data Matrix kode in prednosti pred črtno kodo:

  • veliko večja gostota podatkov (tudi do 100 znakov na površini 5 x 5 mm)
  • koda je zelo robustna in kot taka se lahko identificira tudi, če je delno poškodovana (do 40%)
  • kodo lahko čitamo v katerikoli smeri, za čitanje pa ne potrebuje tako izrazitega kontrasta kot črtna koda
  • možnosti tiskanja kode z različnimi tehnologijami direktno na izdelke (DPM – direct part marking) so veliko večje kot pri črtni kodi

primer 2d data matrix

Velikost celice je pomembna, priporočilo je (s strani GS-1), da je minimalno velika 0.01 cole oz. 0.25 mm za lažje skeniranje

RFID tehnologija

Radiofrekvenčna identifikacija

Radiofrekvenčna identifikacija (RFID) deluje na osnovi tehnologije samodejne prepoznave shranjenih podatkov in njihovega daljinskega branja  z uporabo naprav, imenovanih etikete ali transponderji RFID. Etiketa RFID se lahko namesti na izdelek, žival ali osebo za namene identifikacije z radijskimi valovi.

Radiofrekvenčni sistem je sestavljen iz čitalca, ki oddaja elektromagnetno valovanje, in RFID značke, ki sprejme signal čitalca in preko elektromagnetnega valovanja odgovori z zahtevanim podatkom. Podatek je lahko serijska številka RFID značke, poljubna informacija, zapisana v znački, lahko pa je tudi zahtevek čitalca za zapis informacije, ki se shrani v RFID značko. RFID značka je lahko pasivna ali aktivna glede na vir napajanja.

etiketa

Tehnologija radiofrekvenčne identifikacije omogoča brezkontaktno brisanje, dodajanje in prepisovanje podatkov, shranjenih v pomnilniku RFID značke. Poleg velike količine podatkov, ki jih lahko hrani RFID značka, je ta tehnologija odporna na umazane in prebarvane nalepke, saj se informacija med RFID značko in ročnim terminalom prenaša preko radijskih valov. Nalepko lahko vstavimo celo znotraj embalaže (paketa) da navzven ni vidna, podatki zapisani na nalepki pa so vseeno na voljo.

Pametna nalepka

"Pametna nalepka"

bralno zapisovalna centrala

RFID bralno zapisovalna centrala

Na področju opreme za avtomatsko identifikacijo vam podjetje EMA zagotavlja opremo vrhunske kakovosti uveljavljenih proizvajalcev: LXETrovanScemtecSoftronicaFeig in AEG.

Scroll to Top