Celostno razmišljamo – celovitost zagotavljamo

banner 01

Stranka: ETA, živilska industrija d.d.

Renomiran slovenski proizvajalec prehrambenih izdelkov se je odločil za večjo spremembo izgleda embalaže. Stranka je želela čimbolj poenotiti pakirne folije izdelkov za različne pakirane izdelke v plastičnih vrečkah.

Opis dela: Z zmanjšanjem števila različnih pakirnih folij, se je pojavila potreba po označevanju oz. tiskanju embalažne folije z več  variabilnimi podatki. Predlagali smo jim dva V100 tiskalnika , tudi zaradi definiranih  zahtev s strani kupca (tu mislimo na področja/mesta tiskanja katera je moral pokriti tiskalnik).

Zamenjali smo obstoječi dotrajeni tiskalnik in zaradi večjega področja pisanja namestili dva linijska tiskalnika Domino V100. Le ta sta montirana vsak na svojem nosilci z različnima smerima tiskanja. Tiskalnika sta montirana v hladilnici pri 0°C in za V100 tiskanje pri tej temperaturi ne predstavlja težavo zaradi vgrajenih grelcev. Željeni izpisi se izbirajo na kontrolni enoti, skreirani s programomom Easydesign. Oba tiskalnika sta v mreži, s čimer je omogočen vpogled v bazo shranjenih izpisov delovanja tiskalnika na daljavo.

Stranka je z opisano rešitvijo pridobila na večji fleksibilnosti pri pakiranju, tiskanju ustreznih produktov, zmanjšanje števila različnih embalažnih folij na zalogi in s tem večjo učinkovitost!

Več o delovanju Domino tiskalnikov V serije si lahko pogledate v video posnetku.